Algemene Voorwaarden

VOF Zeezand Recreatie (KVK 77818059 en BTW nummer NL861158155B01)  volgt de voorwaarden van Recron.  Als u een reservering bij ons maakt zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing: https://www.hiswarecron.nl/leisure-en-recreatie/voorwaarden-en-overeenkomsten

 

In verband met het speciale karakter, de faciliteiten en de wijze van ontvangst, altijd vooraf reserveren per telefoon/ e-mail of via onze “zoek en boek” op de website. Een boeking is geldig en bindend, nadat deze door ons per e-mail of schriftelijk is bevestigd. Bij het maken van een boeking gaat u een betalingsverplichting aan.

 

Betaling geschiedt zoals vermeld op factuur.

 

Om verzekerd te zijn tegen onverwachte gebeurtenissen raden wij u aan om direct bij het reserveren van uw vakantie onze annuleringsverzekering erbij te boeken. Deelname aan de annuleringsverzekering is geheel vrijblijvend en uitsluitend tegelijkertijd met een reservering af te sluiten. De kosten bedragen slechts 7% van de huursom. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelneming aan de annuleringsverzekering wordt de volledige, vooraf betaalde huursom (excl. kosten annuleringsverzekering) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de medereizigers geconfronteerd wordt met één van de onderstaande gebeurtenissen: - Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval. - Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad. - Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel. - Onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering. - Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring. Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door de annuleringsverzekering. Aanspraak maken op de annuleringsverzekering doet u schriftelijk met overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.

De annuleringsverzekering loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale huursom (minus kosten annuleringsverzekering ) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat het gehuurde object vrij wordt opgeleverd.

Bij annuleringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Hieronder ziet u de annuleringsstaffel:
- bij annulering > 3 maanden voor aankomst 15%
- bij annulering 3-2 maanden voor aankomst 50%
- bij annulering 2-1 maanden voor aankomst 75%
- bij annulering < 1 maand voor aankomst 90%
- bij annulering 14 dagen voor aankomst 100%

 

Omdat je op een gezinspark verblijft, stellen wij prijs op een nachtrust van 22.00 - 08.00 uur. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook overdag dient er een zekere mate van rust te zijn.

 

Groepen en jongeren zonder ouderlijk toezicht worden niet toegelaten. Indien deze toch reserveren lopen zij het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te worden verwijderd.

 

Werknemers van Nederlandse en buitenlandse afkomst worden niet toegelaten. Indien deze toch reserveren lopen zij het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te worden verwijderd.

 

Parkeert u altijd op de nabijgelegen parkeerplaats. Denk alstublieft aan spelende kinderen, fietsers en wandelaars en rijd alleen stapvoets over het park

 

Verhuur aan derden is niet toegestaan

 

Gelieve niet dieren te voeren, hierdoor ontstaat ernstige overlast

 

Bezoekers en logés dienen zich bij aankomst te melden, vraag bij de receptie naar de logétarieven. Je bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van jouw bezoekers en logées

 

Op onze voorzieningen zijn de normale maatschappelijke /sociale regels, omgangsvormen van kracht. Respecteer elkaars mening. Houdt u rekening met uw buren

 

Open vuur (vuurkorf en kampvuur) en vuurwerk is niet toegestaan. Barbecueën mag mits u zand/water erbij houdt

 

Houd het terrein schoon. Afval dient u op te ruimen, huisvuil in de containers, papier en glas apart.

 

Bij een niet juist gebruik en/of het niet correct achterlaten van jouw verhuurobject, kunnen wij hiervoor extra (schoonmaak)- kosten in rekening brengen.

 

Ook na aankomst kun je nog handdoeken en/of keukendoekenpakketten bijboeken via de receptie.

 

Auto wassen op het terrein is niet toegestaan

 

  • Op ons familiepark mag niet naakt en/of topless worden gerecreëerd.
  • Het gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.
  • Alcohol nuttig je bij de horeca, of in je eigen accommodatie, elders op het park is alcohol drinken niet toegestaan. Overlast als gevolg van alcohol loopt u en uw medegasten het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te worden verwijderd.

 

VOF Zeezand Recreatie houdt zich het recht voor om gasten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

Draadloos internet (wifi)

Op het hele park is gratis wifi te gebruiken.
Wifi-repeaters en/of –versterkers veroorzaken storingen in het netwerk. Bij gebruik van dergelijke apparatuur wordt de gebruiker geblokkeerd.